QUY TRÌNH 4/8 CO2

GIẢI PHÁP CHO MỌI VẤN ĐỀ VỀ DA

Bộ ba làm sạch (8 lần) + 8 mặt nạ Sủi bọt + SX 3700

Qui trình

  1. Kiểm tra da
  2. Thực hiện 4 liệu pháp CO2 tại Viện
  3. Thực hiện 8 lần thải độc tại nhà với mặt nạ bọt khí 20.000ppm + bộ ba làm sạch sâu từng tế bào.

Book

Your Treatment

Available Appointments on 19/01/2022

  08:00 – 09:001 space available
  09:00 – 10:001 space available
  10:00 – 11:001 space available
  11:00 – 12:001 space available
  12:00 – 13:001 space available
  13:00 – 14:001 space available
  14:00 – 15:001 space available
  15:00 – 16:001 space available
  16:00 – 17:001 space available
  17:00 – 18:001 space available
  18:00 – 19:001 space available
  19:00 – 20:001 space available